Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Za.271.8.2014
22 grudnia 2015

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ludwinie

Wójt Gminy Ludwin informuje, że postępowanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ludwinie” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Na realizację zadania wpłynęły dwie oferty.
Oferta Nr 1 – „Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak” Spółka z o.o., 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 28, Wykonawca zaproponował na realizację zamówienia wartość 635.331,44 zł brutto.
Oferta Nr 2 – Firma Handlowo-Usługowa HANDBUD Wiesław Blicharski, 22-200 Włodawa, ul. Czworobok 17, Wykonawca zaproponował na realizację zamówienia wartość 584.620,09 zł brutto.
Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 325.203,25 zł netto.
Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przewidzianą przez Zamawiającego w przedmiotowym zamówieniu postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

zawiadomienie.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!