Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
24 grudnia 2013

Znak sprawy: BIP.271.13.2012

Wójt Gminy Ludwin informuje, że postępowanie na Dostawę sprzętu komputerowego do projektu „Cyfrowa szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Ludwinie im. „Zgrupowania Partyzanckiego Jeszcze Polska Nie Zginęła” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Na realizację zadania wpłynęła jedna ważna i zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Oferta Nr 1 Firmy KOMPAS Sp.j. Wójcik, Postowicz, 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4. Wykonawca zaproponował realizację całości zamówienia
na łączną wartość 139.544,73 zł brutto. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 105.340,00 zł brutto. W związku z tym, że cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie wybiera oferty Nr 1 złożonej przez wyżej wymienionego Wykonawcę. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego do projektu „Cyfrowa szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Ludwinie im. „Zgrupowania Partyzanckiego Jeszcze Polska Nie Zginęła” w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 4 – ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!