ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr Za.271.11.2018 z dnia 24.09.2018 r. „Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku”.
24 września 2018

Znak sprawy: Za.271.11.2018                                                          Ludwin, dn. 24.09.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku”.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zadanie 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Oferta otrzymała łącznie: 100,00 pkt.

Kryterium cena oferty: 17.771,04 zł, liczba punktów: 60,00.

Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.

Zadanie 2. Usługi Transportowe – Marek Wójcik, 21-075 Ludwin, Stary Radzic 54

Oferta otrzymała łącznie: 100,00 pkt.

Kryterium cena oferty: 4.612,50 zł, liczba punktów: 60,00.

Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania SIWZ, najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Zadanie 1. Oferta otrzymała łącznie: 100,00 pkt.

Kryterium cena oferty: 17.771,04 zł, liczba punktów: 60,00.

Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.

  1. Usługi Transportowe – Marek Wójcik, Stary Radzic 54, 21-075 Ludwin

Zadanie 2. Oferta otrzymała łącznie: 100,00 pkt.

Kryterium cena oferty: 4.612,50 zł,  liczba punktów: 60,00.

Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
  3. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą może nastąpić niezwłocznie po dopełnieniu wszelkich formalności przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

zawiadomienie (2)

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!