Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania z dnia 04.09.2018 r.
4 września 2018

Znak sprawy: Za.271.08.2018                                                                                                                                                        Ludwin, dn. 04.09.2018 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych o nr 105137L w m. Zezulin Niższy, 105153L  w m. Dratów i 105166L w m. Rogóźno, Gmina Ludwin”.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  2. Zadanie nr 1 (Zezulin Niższy). Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

w Lublinie, ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin

Oferta otrzymała łącznie: 100,00 pkt.

Kryterium cena wykonania zamówienia: 75.796,99 zł, liczba punktów: 60,00.

Kryterium okres gwarancji: 60 miesięcy dni, liczba punktów: 40,00.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania SIWZ,najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu.

W prowadzonym postępowaniu złożono następująceoferty:

Zadanie nr 1(Zezulin Niższy).

1)         Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lublinie, ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin

Oferta otrzymała łącznie: 100,00 pkt.

Kryterium cena wykonania zamówienia: 75.796,99 zł, liczba punktów: 60,00.

Kryterium okres gwarancji: 60 miesięcy dni, liczba punktów: 40,00.

  1. Zadanie nr 2 (Rogóźno). Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

w Lublinie, ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin

Oferta otrzymała łącznie: 100,00 pkt.

Kryterium cena wykonania zamówienia: 77.948,11 zł, liczba punktów: 60,00.

Kryterium okres gwarancji: 60 miesięcy dni, liczba punktów: 40,00.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania SIWZ, najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Zadanie nr 2 (Rogóźno).

1)         Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lublinie, ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin

Oferta otrzymała łącznie: 100,00 pkt.

Kryterium cena wykonania zamówienia: 77.948,11 zł, liczba punktów: 60,00.

Kryterium okres gwarancji: 60 miesięcy dni, liczba punktów: 40,00.

 

 

  1. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą może nastąpić niezwłocznie po dopełnieniu wszelkich formalności przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.

 

III. Informacja o unieważnieniu części zamówienia.

Zadanie nr 3 (Dratów).

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

zawiadomienie

 

 

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!