ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki od 01.09.2018 do 30.06.2019 – 2 zadanie
30 sierpnia 2018

 

          ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki od 01.09.2018 do 30.06.2019 – 2 zadanie”.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

N.Z.O.Z. B.D.M. UNI-MED. s.j., ul. Stefanii Pawlak 30, 21-010 Łęczna,

Oferta otrzymała łącznie – 100,00 pkt.

Kryterium cena wykonania zamówienia: 54.378,00 zł, liczba punktów: 60,00.

Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania SIWZ, najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę:

  • Z.O.Z. B.D.M. UNI-MED. s.j., ul. Stefanii Pawlak 30, 21-010 Łęczna,

Oferta otrzymała łącznie – 100,00 pkt.

Kryterium cena wykonania zamówienia: 54.378,00 zł, liczba punktów: 60,00.

Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą może nastąpić niezwłocznie po dopełnieniu wszelkich formalności przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.

Zawiadomienie o wyborze

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!