ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Za.271.04.2020
15 września 2020
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Znak sprawy: Za.271.04.2020
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105148L WRAZ Z WŁACZENIEM DO DROGI POWIATOWEJ NR 2006L W M. DRATÓW I DRATÓW-KOLONIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2007L W M. DRATÓW-KOLONIA,  OD KM ROB. 0+000,00 DO KM ROB. 1+159,85”.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!