ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Za.271.12.2018, dn. 19.12.2018 r.
19 grudnia 2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2019”.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Łęczna sp. z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna

Oferta otrzymała łącznie – 100,00 pkt.

Kryterium cena wykonania zamówienia: 299.007,04 zł, liczba punktów: 60,00.

Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania SIWZ, najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu.

  1. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty:
  • Usługi Transportowe Gabriel Gorzel, Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik

Oferta otrzymała łącznie – 92,24 pkt.

Kryterium cena wykonania zamówienia: 343.440,00 zł, liczba punktów: 52,24.

Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.

  • Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios, ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów

Oferta otrzymała łącznie – 84,01 pkt.

Kryterium cena wykonania zamówienia: 407.592,00 zł, liczba punktów: 44,01

Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna

Oferta otrzymała łącznie – 100,00 pkt.

Kryterium cena wykonania zamówienia: 299.007,04 zł, liczba punktów: 60,00

Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.

  • Firma Handlowo-Usługowa „DANKOR” Katarzyna Korpysz, ul. Przechodnia 15, 22-200 Włodawa

Oferta otrzymała łącznie – 85,39 pkt.

Kryterium cena wykonania zamówienia: 395.280,00 zł, liczba punktów: 45,39.

Kryterium termin płatności faktur: 30 dni, liczba punktów: 40,00.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

zawiadoomienie

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!