Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Za.271.20.2012
21 grudnia 2012

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i komputerów w ramach projektu pt. „Szkoła równych szans” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

zawiadomienie z 17.12.2012

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!