Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Za.271.6.2015
6 lipca 2015

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 94.124,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic”.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

zawiadomienie

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!