Zespół Szkół w Ludwinie kusi bogatą ofertą
12 stycznia 2016

Zespół Szkół w Ludwinie jest szkołą, która w swojej ofercie edukacyjnej skutecznie łączy tradycyjne już kierunki kształcenia m.in. rolnik, technik logistyk, technik rachunkowości, technik administracji, kucharz, z nowymi kierunkami, dostosowanymi do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Szkoła jako jedyna w powiecie łęczyńskim, kształci młodzież i dorosłych w szkołach medycznych w zawodzie: technik masażysta, technik sterylizacji medycznej i opiekun medyczny. Uruchomiła również nowe kierunki kształcenia, takie jak: technik usług kosmetycznych, fototechnik oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia.
Słuchaczom placówka gwarantuje wykwalifikowaną kadrę, doskonale wyposażone
w nowoczesny sprzęt pracownie, możliwość odbywania zajęć praktycznych m.in. w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej oraz możliwość zdawania w szkole egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Zawód technik usług kosmetycznych jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki, oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce, a także przygotowują się do komunikacji interpersonalnej.
Technik usług kosmetycznych może pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotowany jest do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.
Podstawowy zakres działań technika ochrony fizycznej osób i mienia obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia znajduje również zatrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych. Osoby przedsiębiorcze mogą również ubiegać się o uzyskanie koncesji i otworzyć własną firmę świadczącą usługi w zakresie ochrony osób i mienia.
Fototechnik wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów – w atelier fotograficznym lub w plenerze – oraz zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Wykonuje projekty multimedialne. Absolwenci znajdują zatrudnienie: w laboratoriach fotograficznych o różnych profilach, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym
i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych. Ukończenie kursu oznacza nabycie umiejętności koniecznych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Obecnie w Zespole Szkół w Ludwinie trwa nabór na semestr zimowy do następujących typów szkół:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH – absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmujemy na semestr III.
SZKOŁY POLICEALNE FORMA ZAOCZNA:
– technik administracji,
– technik usług kosmetycznych,
– opiekun medyczny,
– technik sterylizacji medycznej,
– technik ochrony fizycznej osób i mienia
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:
– kucharz,
– rolnik,
– fototechnik,
– logistyk,
– rachunkowość.
Słuchacze nie ponoszą opłaty za naukę.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.30,
tel. (81) 757-00-43 oraz na stronie internetowej www.zsludwin.pl.
Zapraszamy.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!