ZJAZD GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W LUDWINIE
31 maja 2011

GALERIA

w Centrum Spotkań
Kulturalnych w Ludwinie
w dniu 27 maja 2011r. o godz. 14 00
odbył się Zjazd Gminy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ludwinie

Porządek obrad

Otwarcie Zjazdu
Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
Wybór Przewodniczącego i Prezydium
Wybór Komisji Zjazdowych
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dyskusja
Zatwierdzenie składu nowego Zarządu
Wybór Komisji Rewizyjnej
10.Wybór delegatów na Zjazd Powiatowy
11.Podjęcie uchwał
12.Zamknięcie Zjazdu