Złoty Gryf w Ludwinie !
30 stycznia 2009

W niedzielę, 25 stycznia odbyły się uroczyste obchody 10 – lecia Powiatu Łęczyńskiego. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody w konkursie o statuetkę „Złotego Gryfa”. W kategorii działalność kulturalna, laureatką została Pani Marta Elżbieta Guz, prowadząca chór „Wiejadło” w Ludwinie.
Pani Marta jest opiekunem muzycznym i dyrygentem zespołów skupionych przy parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ludwinie: chóru „Wiejadło” i do 2005 r. zespołu wokalnego „Dysonans”. Jako Pedagog, cieszy się wielkim autorytetem, jest przyjacielem dzieci i młodzieży. Odznacza się bezinteresowną działalnością społeczną na rzecz środowiska lokalnego, rozwija wrażliwość muzyczną, kultywuje tradycje ludowe (kolędnicy, Jasełka, dożynki itp.). Angażując się w pracę z młodzieżą, kształtuje pozytywne postawy i wpływa na rozwój duchowy młodego pokolenia. W 2005r. uhonorowana nagrodą Dziennika Wschodniego „Złota kropka” w kategorii „Kultura”.
Statuetka „Złotego Gryfa” została przyznana przez Kapitułę konkursową na wniosek Wójta Gminy Ludwin.