Zmiana SIWZ – Za.271.07.2017
28 listopada 2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2018.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 2 do SIWZ – projekt umowy, w ten sposób, że zmianie uległ § 1 ust. 8 i jego treść brzmi: „Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia do wyposażenia na swój koszt w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny przeźroczyste (niebieskie, białe, zielone, żółte, brązowe) worki 120 l z folii LDPE w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych Wykonawca wyposaży każdą nieruchomość w 5 worków każdego koloru.”

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

zalacznik nr 2 – projekt umowy

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!