Organizacje Pozarządowe

Oferta Stowarzyszenia Lubelska Grupa Regatowa

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.). Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19...

18 czerwca 2020

II Otwarty konkurs ofert na rok 2020

Wójt Gminy Ludwin w dniu 10 czerwca 2020 r. ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ludwin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz ratownictwa i ochrony ludności w okresie od 1...

10 czerwca 2020

Spotkanie dla organizacji pozarządowej

W dniu 11.12.2019 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich więcej informacji w zał. Pismo dot....

29 listopada 2019

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@gminaludwin.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!