Organizacje Pozarządowe

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinie

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.). Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19...

9 lipca 2020

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 1 lipca 2020 roku.

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 1 lipca 2020 roku. Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert (2)...

2 lipca 2020

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóżnie

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.). Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19...

29 czerwca 2020

O G Ł O S Z E N I E

Wyniku dotyczącego oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia przez Stowarzyszenie Lubelska Grupa Regatowa w dniu...

26 czerwca 2020

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@gminaludwin.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!