Oświata

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Ludwinie na rok szkolny 2022/2023

Szanowni rodzice! Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2022 Wójta Gminy Ludwin z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na...

1 lutego 2022

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – V edycja wystartowała

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z Fundacja Enea uruchomiła V edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego...

26 stycznia 2022

Informacje o projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Działalność SCWEW realizowana jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to...

21 września 2021

Ogłoszenie dla rodziców tegorocznych absolwentów szkół podstawowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych do ukończenia 18 roku życia.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.) „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta),...

21 września 2021

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!