Wybory

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ludwin z dnia 23 sierpnia 2018r.

Na  podstawie  art.  422  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  r. –Kodeks  wyborczy  (Dz.U.2018.754 z późn. zm.),  w związku z uchwałą nr XXXIV/215/2018  Rady Gminy w Ludwinie z dnia 25 maja  2018 r. w sprawie...

24 sierpnia 2018

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2018 r.

o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Pełna treść informacji oraz wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego znajduje się w załącznikach....

30 marca 2018

Uchwała NR XXXIII/207/2018

w sprawie podziału Gminy Ludwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwała Nr XXXIII.207.2018.pUchwała Nr XXXIII.207.2018.p...

30 marca 2018

Uchwała NR XXXIII/203/2018 RADY GMINY LUDWIN

w sprawie podziału Gminy Ludwin na okręgi wyborcze oraz ustalennia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. zał. 1.pzał. 1.pzał. 1.p...

30 marca 2018

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim. Treść obwieszczenia znajduje się w załączniku OBWIESZCZENIE WL z 2018.(3568841_3541545).p...

30 marca 2018

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@gminaludwin.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!