Zamówienia Publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Za.271.01.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Za.271.01.2020zawiadomienie „Dostawa materiałów oraz świadczenie usług ciągnikiem ze skrapiarką podczas przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2020 roku”.   zawiadomienie  ...

6 marca 2020

Zmiana treści SIWZ – Znak postępowania: Za.271.02.2020 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”.

Ogłoszenie nr 540040066-N-2020 z dnia 04-03-2020 r. Ludwin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 514445-N-2020 Data: 19/02/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Ludwin, Krajowy numer identyfikacyjny 54060100000000, ul....

4 marca 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”

Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”   Znak sprawy: Za.271.02.2020   dotyczy: postępowania w sprawie...

3 marca 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”

Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”   Znak sprawy: Za.271.02.2020   dotyczy: postępowania w sprawie...

3 marca 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”

Pytania i wyjaśnienia – „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”   Znak sprawy: Za.271.02.2020   dotyczy: postępowania w sprawie...

2 marca 2020

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!