Zamówienia Publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Za.271.09.2020

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021 zawiadomienie...

23 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert – Za.271.10.2020

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci do szkół na terenie gminy Ludwin w drodze do szkół oraz w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku 2021 Za.271.10.2020 Ludwin, dn. 17.12.2020 r. Informacja z...

17 grudnia 2020

Informacja z otwarcia ofert – Za.271.09.2020

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021” Za.271.09.2020 Ludwin, dn. 16.12.2020 r. Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia...

16 grudnia 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Za.271.08.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Za.271.08.2020 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu”. zawiadomienie o wyborze...

15 grudnia 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021”

Pytania i wyjaśnienia – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021” Znak sprawy: Za.271.09.2020 dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

14 grudnia 2020

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!