Zamówienia Publiczne

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

Ludwin 09.04.2009 [b]OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy[/b] Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks...

15 kwietnia 2009

Dostawa materiałów do budowy budynku OSP w Uciekajce

Ludwin: 07.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks...

7 kwietnia 2009

Dostawa piasku

Ludwin, dnia 31.03.2009 [b]OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy[/b] SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028. Adres strony internetowej zamawiającego:...

31 marca 2009

Sprzedaż paliwa do samochodów należących do Urzędu Gminy w Ludwinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Sprzedaż paliwa do samochodów należących do Urzędu Gminy w Ludwinie oraz OSP znajdujących się na terenie w Gminy Ludwin Numer ogłoszenia: 75292 – 2009; data zamieszczenia: 24.03.2009 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

24 marca 2009

Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii oraz przeprowadzania drobnych remontów sieci wodociągowych oraz SUW na terenie Gminy Ludwin

Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii oraz przeprowadzania drobnych remontów sieci wodociągowych oraz SUW na terenie Gminy Ludwin obejmujące kompletną wymianę uszkodzonego odcinka sieci lub przyłącza wodociągowego, uzbrojenia sieci lub przyłącza, punktu czerpalnego Numer ogłoszenia:...

9 marca 2009

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!