Informacja o nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż
20 września 2017

Wójt Gminy Ludwin przekazuje do publicznej wiadomości informację nt. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Działka oznaczona w ewidencji gruntów wsi Rogóźno o pow. 0,31 ha.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rogóźno położona jest na terenie oznaczonym symbolem UC – usługi komercyjne z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:

a) obiekty handlu detalicznego i hurtowego, obiekty gastronomii, rzemiosła
b) obiekty turystyki, tereny koncentracji usług
c) usługi łączności,
d) gazowe stacje paliw.

Nieruchomość zlokalizowana jest w ścisłym centrum wsi przy głównej drodze utwardzonej – asfaltowej, w kompleksie działek rekreacyjno-wypoczynkowych. Działka oddalona od jeziora Łukcze około 300m, w pobliżu znajduje się w Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 116 000,00 zł + 23% podatek VAT (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych 00/100) + podatek 23% podatek VAT.

Nieruchomość ta została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

CCE20170919.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!