Informacja o pytaniach i odpowiedziach – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert. Za.271.08.2020.
4 grudnia 2020

Informacja o pytaniach i odpowiedziach – przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert. Za.271.08.2020.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie deficytu budżetu”

Ogłoszenie nr 540533491-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.
Ludwin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 760296-N-2020
Data: 01/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ludwin, Krajowy numer identyfikacyjny 54060100000000, ul. Ludwin  51, 21-075  Ludwin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-81 7570901, e-mail [email protected], faks 0-81 7570028.
Adres strony internetowej (url): www.gminaludwin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 09.12.2020, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10.12.2020, godzina: 13:00,

 

pytania i odpowiedzi

zalaczniki

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!