„Lotniskowiec wiedzy – szkolenia dla osób pracujących z województwa lubelskiego”
11 stycznia 2011

Szkolenia mają na celu podniesie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z województwa lubelskiego oraz pełniejsze dostosowanie ich umiejętności do potrzeb regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu każdy uczestnik skorzysta z:
Ø 4 godzinnego doradztwa zawodowego,
Ø 20 godzinnego treningu interpersonalnego (realizowanego we współpracy z TVP Lublin)

oraz jednego do wyboru szkolenia zawodowego:

Ø operator/ka wózka widłowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej (68 h);
Ø kierowca kat. D kwalifikacja wstępna na przewóz osób (140 h);
Ø profesjonalna obsługa klientów (40 h) wraz z modułem językowym (40 h);
Ø kierowca-operator/ka wózków jezdniowych napędzanych (80 h);
Ø agent/ka ds. obsługi pasażerów (60 h) wraz z modułem językowym (40 h);
Ø organizator/ka usług cateringowych (145 h) wraz z modułem językowym (60 h);
Ø instalator/ka alternatywnych źródeł zasilania (60 h);
Ø recepcjonista/ka informator/ka (120 h) wraz z modułem językowym (60 h);
Ø kasjer/ka walutowo-złotówkowy/a (27 h) wraz z modułem językowym (60 h).

Profesjonalne wsparcie szkoleniowo-doradcze kierujemy do osób pracujących, powyżej 18 r. ż., legitymujące się co najwyżej wykształceniem średnim, zamieszkałych i zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego, z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Do udziału w projekcie można się zgłosić poprzez złożenie osobiście lub listownie drogą pocztową Ankiety Zgłoszeniowej, dostępnej na stronie internetowej Fundacji „OIC Poland” www.oic.lublin.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Lider Projektu:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Ul. Gospodarcza 26,

20-213 Lublin,

tel. 081 / 710 46 41, fax 081 / 746 13 24

e-mail: [email protected]

Partner Projektu:

Stowarzyszenie Innowacyjne Lubelskie

ul. Chopina 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego