Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dratovia-Dratów” przy Szkole Podstawowej w Dratowie
20 września 2019

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.). Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uczniowski Klub Sportowy „Dratovia-Dratów” przy Szkole Podstawowej w Dratowie złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. XIX Polne kryterium Kolarskie „O grono Jarzębiny” w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Ludwin oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Ludwinie.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 września 2019 r. osobiście lub w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Ludwinie do Pani Moniki Gryglickiej, pok. 5 oraz w formie elektronicznej na adres m.gryglicka@ludwin.powiatleczynski.pl (formularz uwag do pobrania).

Załączniki:
1.Oferta realizacji zadania publicznego, Oferta Dratovia o grono Jarzębiny
2. Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ Dratovia

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@gminaludwin.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!