Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
13 sierpnia 2021

Ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji
Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zgodnie z uchwałą nr XXV/239/05 Rady Gminy Ludwin z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ludwin, Wójt Gminy Ludwin zarządza konsultacje w sprawie: projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. Zielone Zagłębie – Strategia rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030. Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Urszulin oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rozwoju Gminy Ludwin na lata 2021-2030
Konsultacje odbędą się w terminie od 13.08.2021 r. do 27.08.2021 r. w formie pisemnej.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20 sierpnia 2021r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ludwin.
Projekt uchwały wraz z załącznikami, tj. dokumentem Strategii, diagnozą społeczno-gospodarczą oraz Programem Rozwoju Gminy Ludwin na lata 2021-2030 umieszczone są na stronie internetowej gminy: www.gminaludwin.pl/
Opinie i uwagi do projektu uchwały można składać w sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy Ludwin, Ludwin 51,21-075 Ludwin lub do pracownika Urzędu Gminy pana/pani Aleksandry Krzysiak po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu (81)7570018, oraz pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM ROZWOJU GMINY LUDWIN
PROJEKT UCHWAŁY STRATEGIA

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!