PORTAL KOMUNALNY
28 czerwca 2021

System eUsługi służy do rozliczenia opłat mieszkańców naszej gminy. Jest kolejnym etapem projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW po budowie zbiorników retencyjnych (2x 150m3) i rozbudowie sieci wodociągowej (odcinki Zezulin – Dąbrowa, Dąbrowa – Piaseczno) wartego w sumie ponad 1,7 mln złotych. Projekt sfinansowany ze środków unijnych w wysokości ponad 1,4 mln złotych.
Inwestycja w taki system ma na celu ułatwienie mieszkańcom radzenia sobie z zakresem obowiązków czy należności, które dzięki Portalowi Komunalnemu są przedstawione w jasny i dokładny sposób.
Aby zarejestrować się do Portalu Komunalnego należy wejść na stronę urzędu gminy www.gminaludwin.pl i na stronie głównej kliknąć w przycisk Portal Komunalny, po czym zarejestrować się danymi własnymi (osoba fizyczna) lub firmy bądź instytucji (osoba prawna).

Po założeniu konta musimy je standardowo aktywować – klikając w link, wysłany na maila, po czym jesteśmy gotowi do ostatniego etapu rejestracji jaką jest wizyta w Urzędzie.
Do Urzędu, a konkretnie do Pani Elżbiety Czarneckiej (pok. nr 2), zgłaszamy się celem weryfikacji tożsamości z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym powyższe. Po tej wizycie uzyskujemy pełny, bezpłatny dostęp do serwisu.
W module Należności znajdziemy, jak na razie, sekcje Woda i Odpady. O ile w liście opłat za śmieci widnieje roczna płatność rozbita na cztery raty z wskazanymi terminami płatności, o tyle rozliczeniu za wodę musimy poświęcić więcej uwagi.
Na podstawie „Regulaminu dostarczania wody i ścieków na terenie gminy Ludwin” mieszkaniec naszej gminy jest zobowiązany podać bieżący stan licznika wodomierzy minimum dwa razy do roku w terminach do 30.06 oraz do 30.11. Letnik (działkowiec) natomiast raz do 15.06. br.
Sekcja Woda dotyczy kontroli przepływu wody i stanów wodomierzy u Interesantów, tu w Liście Opłat znajdziemy zestawienie danych wg. kartotek, a nawet historię odczytów z danego licznika. W sekcji znajdziemy również zakładkę z Dokumentami wydanymi od gminy dla interesantów z możliwością ich pobrania.
Chcąc wygenerować fakturę sami podajemy bieżący stan licznika, aby uniknąć błędów księgowych jest on jednak ponownie weryfikowany przez pracownika Urzędu.
Płatności dokonujemy on-line lub drukując blankiet, a nasza płatność widoczna jest w serwisie po 3-7 dniach w zależności od wybranej opcji.
Portal blokuje podanie stanów wodomierzy niższych niż poprzednie a nawet przewiduje zmiany stawek za wodę – rozbijając fakturę na dwie pozycje – przed i po podwyżce. Mamy również możliwość wizualizacji zużycia i wysokości opłat w postaci czytelnych wykresów.
W razie komplikacji przy obsłudze portalu, pomocna może być czytelna Instrukcja Użytkownika zawieszona na stronie, a zakładka Kontakt z urzędnikiem przekierowuje do formularza mailowego który trafia do Pani Elżbiety Czarneckiej (tel.:81 75 70 040).
Planowane są prace nad rozszerzeniem funkcjonalności portalu o dział podatków od nieruchomości i gruntów by mieszkańcy naszej gminy mogli je opłacać przez Internet za pośrednictwem Portalu Komunalnego.
Zapraszamy do rejestracji!

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!