Program „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych Gminy Ludwin
5 października 2018

Gmina Ludwin pozyskała dotację celową z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 „Aktywna tablica”. W ramach Programu  zakupiono dla szkół pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych m.in.: tablice interaktywne, projektory lub monitory dotykowe, głośniki zgodnie z potrzebami poszczególnych szkół wykazanych we wniosku do organu prowadzącego. W ramach realizacji zadania szkoły zobowiązały się do podjęcia szeregu działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegających m.in. na: przeszkoleniu nauczycieli i uczniów z obsługi zakupionego sprzętu, wybranie e-koordynatora w każdej ze szkół, umożliwienie uczniom by co najmniej w wymiarze 5 godzin tygodniowo pracowali z wykorzystaniem monitora, tablicy od momentu zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

Łączna kwota zadania wyniosła: 70 000,00 zł, w tym: dotacja 56 000,00 zł, wkład własny gminy – 14 000,00 zł. 

Wsparciem uzyskały następujące szkoły podstawowe:

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie:  projektor,  głośnik, 2 interaktywne monitory dotykowe.
  2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie: 2 interaktywne monitory dotykowe i zestaw komputerowy z monitorem.
  3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego: tablica interaktywna z projektorem ultraogniskowym, interaktywny monitor dotykowy, zestaw komputerowy z monitorem.
  4. ZS Nr 1 Szkoła Podstawowa im. Zgrupowania Partyzanckiego „ Jeszcze Polska nie zginęła” w Ludwinie: 2 interaktywne monitory dotykowe, zestaw komputerowy z monitorem.

Zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą na wsparcie nauczycieli, zmienią sposób prowadzenia lekcji w oparciu o  najnowsze technologie:

  • Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie)
  • Wyświetlanie filmów , zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
  • Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników czy encyklopedii, itp.)
  • Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji, wpłynie pozytywnie na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
  • Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych, przygotowanych przez nauczyciela lub już istniejących, dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie.

Wpłynie to na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na angażowanie tych zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!