Program Granty PPGR
20 października 2021

W związku z otrzymanym pismem z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które potwierdza, iż na terenie Gminy Ludwin funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej ( PPGR) Wójt Gminy Ludwin informuje o przystąpieniu do Programu Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
deklaracja udziału w programie
Załącznik nr 7 wzór oświadczenia
Załącznik nr 8 wzór oświadczenia
Zał. 4 Klauzula informacyjna RODO

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PPGR należy złożyć do dnia 02.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin w sekretariacie. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 81 75 70 901

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!