Przypomnienie o zgłaszaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
28 lutego 2023

Przypominamy, że termin zgłaszania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków upływa 31 marca 2023 r.

Informujemy również, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,

obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wykaz dostępny pod adresem:  https://gminaludwin.pl/informacja-ewidencja-zbiornikow-bezodplywowych-oraz-przydomowych-oczyszczalni-sciekow/) przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Taka dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić kontrole co najmniej raz na dwa lata.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości.

ZGŁOSZENIE SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZ. ŚCIEKÓW

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!