Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Osób Uzależnionych w PCPR w ŁęczneJ
29 maja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej informuje, że w okresie od 17 maja 2023 r. do 31 maja 2024 r. w siedzibie jednostki przy ul. Staszica 9 w Łęcznej funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych. Jego działalność dofinansowana jest ze środków Fundacji „Solidarni Górnicy” w Bogdance na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Fundacją a Powiatem Łęczyńskim.

Celem Punktu jest:

  • zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnienia i przemocy w rodzinie,
  • zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych,
  • niwelowanie skali zjawiska przemocy i agresji oraz przeciwdziałanie uzależnieniom.

Do Punktu mogą zgłaszać się:

  • osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, wyroby tytoniowe),
  • osoby współuzależnione,
  • osoby uzależnione od Internetu, mediów społecznościowych, gier komputerowych i hazardu,
  • członkowie rodzin oraz osoby bliskie.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

W ramach Punktu dyżurują nw. specjaliści:

1) Konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie:

  • Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Iwona Wiśniewska / wtorek: godz. 16.00-16.00 / pokój nr 9; tel. 81 53 15 378;

2) Konsultacje i poradnictwo psychologiczne:

  • Psycholog – Katarzyna Libera / wtorek: godz. 16.00-17.00 / pokój nr 15; tel. 81 53 13 367;

3) Specjalista psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży – Teresa Fac / wtorek: godz. 15.00-17.00 /pokój nr 10; tel. 81 53 15 375;

4) Specjalista ds. uzależnień i profilaktyki dla osób dorosłych – Kinga Albiniak / czwartek: godz. 17.00-19.00 / pokój nr 10; tel. 81 53 15 375;

5) Działania socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia – grupa socjoterapeutyczna / od września do grudnia 2023 r. (sala konferencyjna – niski parter).

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia.

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!