Sesja Rady Gminy
18 września 2015

W dniu 21 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12 w lokalu Urzędu Gminy w Ludwinie odbędzie się X Sesja Rady Gminy w Ludwinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnej zaświadczeń o wyborze.
3. Ślubowanie nowo wybranej radnej.
4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
6. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy między Sesjami.
7. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji z pracy Komisji.
8. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Zamknięcie obrad Sesji.

sesja

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!