Aktualności

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

OGŁOSZENIE w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej. Stosownie do art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekstjednolity w Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z...

2 marca 2009

EUROSZACHY I SZACHY POSELSKIE UCZNIÓW I STUDENTÓW

EUROSZACHY I SZACHY POSELSKIE UCZNIÓW I STUDENTÓW OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY P-15’ Patronat honorowy: Poseł do Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzy Buzek Poseł na Sejm RP – Jarosław Pięta Przewodniczący Rady Miejskiej m.Sosnowiec – dr...

19 lutego 2009

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2009r. zadań gminy przez organizacje pozarządowe

Załącznik do Zarządzenia Nr 178/09 z dnia 12 lutego 2009r. WÓJT GMINY LUDWIN Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr...

18 lutego 2009

Informacja na temat usuwania odpadów.

Szanowni Państwo Gmina Ludwin od lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem właściwej organizacji gospodarki odpadami. Efekty wprowadzanych rozwiązań uzależnione są w dużej mierze od współpracy i zaangażowania ze strony mieszkańców oraz...

18 lutego 2009

Złoty Gryf w Ludwinie !

W niedzielę, 25 stycznia odbyły się uroczyste obchody 10 – lecia Powiatu Łęczyńskiego. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody w konkursie o statuetkę „Złotego Gryfa”. W kategorii działalność kulturalna, laureatką została Pani Marta Elżbieta Guz, prowadząca...

30 stycznia 2009

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003