Aktualności

Wójt Gminy Ludwin informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ludwinie znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do rozdysponowania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-81) 7570018 u pracownika Krystyny Florek w godzinach 8.00-15.00...

28 lutego 2011

„Kobieta Przedsiębiorcza 2011”. Wybierzmy razem dla Powiatu Łęczyńskiego!

Powiat Łęczyński był wielokrotnie dostrzegany otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia. Zaangażowanie pracowników w rozwój i funkcjonowanie lokalnej społeczności, pozwala na promocję Powiatu Łęczyńskiego w regionie i kraju. Wysoką pozycję w hierarchii instytucji zawdzięczamy skutecznym i...

18 lutego 2011

Zaproszenie do składania ofert w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2011r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/11 z dnia 20 stycznia 2011 r. WÓJT GMINY LUDWIN Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

16 lutego 2011

Zaproszenie na konkurs potraw „Tłusty Czwartek”

WÓJT GMINY LUDWIN w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Ludwin z dziedziny „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury” „Tłusty Czwartek – Ludwińskie Smaczki” przez Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego OGŁASZA KONKURS POTRAW który odbedzie się w CENTRUM...

8 lutego 2011

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!