Zamówienia Publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Za.271.12.2018, dn. 19.12.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku...

19 grudnia 2018

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.12.2018 r „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2019”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o...

10 grudnia 2018

Pytania i wyjaśnienia – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2019”

Znak sprawy: Za.271.12.2018   dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 209”. Postępowanie w...

5 grudnia 2018

Ogłoszenie nr 655225-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2019

Ogłoszenie nr 655225-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Gmina Ludwin: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe...

29 listopada 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr Za.271.11.2018 z dnia 24.09.2018 r. „Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku”.

Znak sprawy: Za.271.11.2018                                                          Ludwin, dn. 24.09.2018 r.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych...

24 września 2018

Formularz


Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003