Zmiana treści SIWZ – Znak postępowania: Za.271.02.2020 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej”.
4 marca 2020
Ogłoszenie nr 540040066-N-2020 z dnia 04-03-2020 r.
Ludwin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 514445-N-2020
Data: 19/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ludwin, Krajowy numer identyfikacyjny 54060100000000, ul. Ludwin  51, 21-075  Ludwin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-81 7570901, e-mail [email protected], faks 0-81 7570028.
Adres strony internetowej (url): www.gminaludwin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-05, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-09, godzina: 11:00,

popr spr 1. SIWZ Rogóźno – 04.03

spr 2. załączniki do siwz Rogóźno – 04.03 spr 2. załączniki do siwz Rogóźno – 04.03

zmiana terminu

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!