Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
7 grudnia 2022
           Zgodnie z uchwałą nr XXV/239/05 Rady Gminy Ludwin z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ludwin, Wójt Gminy Ludwin zarządza konsultacje w sprawie: projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ludwin na lata 2023-2030. Konsultacje odbędą się w terminie od 6.12.2022 r. do 13.12.2022 r. w formie pisemnej.
          Projekt dokumentu zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy www.gminaludwin.pl Wersję papierową można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ludwinie.
       Opinie i uwagi do projektu uchwały można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ludwinie, pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie, Ludwin Kolonia 24, 21-075 Ludwin pod numerem telefonu (81)75-70-337, oraz pocztą elektroniczną na adres: [email protected].
Projekt uchwały wraz z załącznikami zamieszczony jest http://e-bip.pl/Start/12373/OfficialBulletinBoard/245836.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!