Zamówienia Publiczne

Dostawa materiałów do budowy chodnika w miejscowości Kaniwola.

Ludwin: Dostawa materiałów do budowy chodnika w miejscowości Kaniwola Numer ogłoszenia: 342100 – 2009; data zamieszczenia: 01.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

15 stycznia 2010

Świadczenie usług w zakresie pracy spycharki przy rozplantowaniu i zagęszczaniu odpadów komunalnych.

Ludwin: Świadczenie usług w zakresie pracy spycharki przy rozplantowaniu i zagęszczaniu odpadów komunalnych Numer ogłoszenia: 12842 – 2010; data zamieszczenia: 15.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

15 stycznia 2010

Dostawa gruzu betonowego z recyklingu frakcji 0-60 mm w ilości 600 ton oraz kruszywa drogowego mieszanki dolomitowej w ilości 400t w przedziale frakcji 0-31,5 mm na utwardzenie i remont dróg gminnych

Ludwin dnia 27.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901,...

2 grudnia 2009

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Wypoczynkowego n/j Piaseczno- etap I.

Ludwin 16.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901,...

16 października 2009

Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 800 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w 2009r

Numer ogłoszenia: 322256 – 2009; data zamieszczenia: 17.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin,...

21 września 2009

Formularz


Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003